• h-image

Afdrukken

WETTELIJKE BEPALINGEN

Bedrijf
Naam:  GULLIVER ORGANISATION N.V.
BTW NR. : BE 447.457.238
Lic. A 1956
Gulliver Organisation heeft sinds 1992  als reisorganisator licentie A1956 en is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het "Garantiefonds Reizen".

Contactgegevens
Adres: Dahliastraat, 12 - 1030 Brussel  België
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.gulliver.be

 

Voorwaarden voor het gebruik van de website  www.gulliver.be

Aanvaarding van voorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.gulliver.be
Elke keer dat u gebruik maakt of toegang krijgt tot deze site, geeft u aan akkoord te zijn met de gebruiksvoorwaarden, die kunnen gewijzigd worden zonder dat wij verplicht zijn jullie hiervan in kennis te stellen. Bovendien zullen jullie, door beroep te doen op één van onze diensten, of toegang te krijgen tot deze site, worden onderworpen aan alle voorschriften in verband met deze dienst en die zal daarom worden beschouwd als onderdeel van de gebruiksvoorwaarden. Gelieve ons Privacy Beleid door te nemen, dat ook deel uitmaakt van onze gebruiksvoorwaarden.

Onze diensten
Deze site en de aangeboden diensten worden verstrekt "zoals ze zijn". U bent akkoord met de eigenaars van de site dat zij het recht hebben, zonder voorafgaande kennisgeving en compensatie of niet, gegevens van deze site en/of diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of op te schorten, en om de gegevens te verwijderen die u hebt verstrekt, tijdelijk of permanent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor elke toegang, nauwkeurigheid, het verlies of de instandhouding van de gegevens of informatie.

Uw verantwoordelijkheden en plichten
Om gebruik te maken van alle diensten van deze site, moet u zich eerst registreren op deze site, ermee instemmen om alle gegevens gemarkeerd als verplicht te verstrekken en meerderjarig te zijn.
Met deze registratie accepteert u onze voorwaarden van gebruik zoals vermeld en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen.

Privacy Beleid
De gegevens van registratie en andere informatie die we kunnen verzamelen zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons Privacy Beleid (zie hieronder).

Registratie en wachtwoord
U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en alle gebruik van uw verbindingsgegevens, al dan niet door u geautoriseerd.
U zal ons zo vlug mogelijk op de hoogte moeten brengen van alle niet-conform gebruik van uw account of uw wachtwoord.

Uw gedrag
U stemt ermee in dat alle informatie of gegevens, tekst, software, code, foto's of afbeeldingen, video of ander materiaal openbaar getoond of in een privé deel van de site, onder de volledige verantwoordelijkheid valt van de persoon die de inhoud of de persoon wiens gebruikersaccount is gebruikt om dit te doen. U gaat ermee akkoord dat deze site soms een beledigend karakter voor sommige personen kan inhouden. Wij zijn onder geen enkele vorm verantwoordelijk voor de inhoud opgenomen op deze site of voor eventuele fouten of weglatingen.
U stemt er formeel mee in, dat door gebruik te maken van deze site of van haar diensten, u niet mag:

(a) inhoud aanbieden of een actie uitvoeren dat kan worden beschouwd als: illegaal, bedreigend, schadelijk, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, bedoeld om de werking van de site of een van haar diensten, geïnfecteerd door een virus, te verstoren of te onderbreken, of een destructieve programmering uitvoeren dat het onderwerp kan uitmaken van een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid van anderen, of schenden van enige lokale, nationale of internationale wet van kracht.
(b) de identiteit van een andere persoon aannemen, verbergen of wijzigen van de oorsprong van enig materiaal dat u hebt aangeleverd.
(c) verzamelen van gegevens van andere leden
(d) gebruik of toegang te geven tot deze site en de inhoud of de diensten op commerciële wijze of een manier om ongevraagde e-mailberichten te genereren, spam, de letters in de tekenreeks, piramidespelen of enige andere vorm van reclame toe te staan, met of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
(e) leveren van inhoud die onze burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen schenden of kan worden beschouwd als een schending van een van kracht zijnde lokale, nationale of internationale wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot copyright, auteursrechten, handelsmerken, octrooien of handelsgeheimen.


Diensten van derden
Goederen en/of diensten van derden kunnen worden weergegeven of beschikbaar gesteld op deze site. Zij zullen onderhevig zijn aan de voorwaarden gedefinieerd door deze derden. Wij zullen op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor afzonderlijke interacties die u met deze derde-partij kunt aangaan, zelfs via onze website of niet.


Schadeloosstellingen
U gaat ermee akkoord om ons te beschermen en schadeloos te stellen, zoals ook onze onafhankelijke partners, adverteerders, partners, voor elk verzoek of eis, met inbegrip van honoraria van advocaten, die worden gemaakt door een derde partij, ten gevolge uw gedrag of uw verbondenheid met onze website of dienst, uw bijdrage van inhoud, uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of enige andere schending van de rechten van een andere persoon of entiteit.


Waarborgen
U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van deze site alsook alle diensten of geleverde inhoud (de "Dienst") beschikbaar worden gesteld en aangeboden op uw eigen risico. De "Dienst" wordt aangeboden "zoals hij is" en wij weigeren uitdrukkelijk elke waarborg hoe dan ook, impliciet of uitgedrukt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een waarborg van conformiteit, capaciteit om te voldoen aan een specifieke functie, en eerbiediging van de rechten.

WIJ GARANDEREN OP GEEN ENKELE MANIER EEN ONONDERBROKEN DIENST, IMPLICIET OF EXPLICIET, VAN ENIG DEEL VAN DEZE SERVICE, VRIJ VAN FOUTEN, ZONDER BEKENDE VIRUSSEN, TIJD EN UUR, EEN VEILIGE, NAUWKEURIGE, BETROUWBARE KWALITEIT, OF DAT DE INHOUD VEILIG DOWNLOADBAAR IS. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT NOCH WIJ, NOCH ENIG LID VAN DEZE SITE EN HAAR DIENSTEN RAAD GEEFT EN PROFESSIONELE DIENSTEN AANBIEDT, EN DAT HET GEBRUIK VAN DE ADVIEZEN EN DE INHOUD VAN DEZE SITE GEGEVEN WORDEN OP UW EIGEN RISICO, ZONDER ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ONZE KANT.

In bepaalde rechtsgebieden is het niet toegestaan de garanties te beperken, dus kunnen deze beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn in uw geval.


Beperking van aansprakelijkheid
U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR HET GEBREK AAN WINSTEN, VOOR DE GOEDE WIL, VOOR HET GEBRUIK, VOOR DE GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE WERDEN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VAN:

(I) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE DIENST.
(II) DE KOSTEN VOOR DE VERVANGING VAN DE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN TRANSACTIE DOOR OF OP DE WEBSITE.
(III) EEN ONBEVOEGDE TOEGANG TOT HET AANBRENGEN VAN EEN WIJZIGING VAN UW GEGEVENS.
(IV) VERKLARINGEN OF HET GEDRAG VAN DERDEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE SERVICES, OF
(V) VAN ALLE ANDERE AANGELEGENHEDEN MET BETREKKING TOT DE SERVICE.

In bepaalde rechtsgebieden is het niet toegestaan aansprakelijkheid te beperken zodat deze beperkingen mogelijk niet van toepassing in uw geval.


Voorbehouden Rechten
Wij behouden ons alle rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot iedereen, alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en enig ander recht van eigendom die we hebben op onze website, alsook de inhoud en de diensten die kunnen worden geleverd. Het gebruik van onze rechten en de eigendom vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij geven u geen impliciete of expliciete toestemming om toegang te verlenen tot onze diensten, en ook niet het recht op een enig commercieel gebruik van onze internetsite of service zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Copyright / Intellectueel Eigendom
Als u enige reden denkt te hebben om te geloven dat uw intellectuele eigendom werd gebruikt om inbreuk te maken op uw auteursrecht of andere rechten, gelieve ons te contacteren.

Clausule van Grondgebied
U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden van gebruik en eventuele geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of onze diensten onderworpen zijn aan de lokale wetten van de hoofdzetel van de eigenaar van deze website, zelfs in geval van conflict met andere wettelijke bepalingen. Door registratie op of het gebruik van deze website en haar diensten, gaat u akkoord en bent u onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van het land of de regio van de hoofdzetel van de eigenaar van deze website.

Diverse inlichtingen
(I) in het geval dat deze gebruiksvoorwaarden strijdig zijn met de wetgeving krachtens welke een bepaling kan worden gevonden die niet in aanmerking komt voor een rechtbank die bevoegd is over de partijen, dan zal deze bepaling worden geïnterpreteerd om de bedoelingen van de originele intenties dichter aan het toepasselijke recht te brengen, maar dat de rest van deze Gebruiksvoorwaarden geldig en intact blijven .
(II) het ontbreken van een of andere partij om in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd om af te zien van een of andere van deze beschikkingen die effectief blijven in hun geheel.
(III) u gaat ermee akkoord dat ongeacht enige tegenstelde wet, elke eis of claim die zou voortvloeien uit deze website of haar diensten moet worden meegedeeld door wettelijke middelen en dit niet later dan één (1) jaar na de oorzaak, anders zal de vordering voor altijd verbeurd worden verklaard.
(IV) wij mogen onze rechten en verplichtingen betekenen in hoofde van deze gebruiksvoorwaarden en wij zullen van elke andere verplichting ontheven worden.


Privacy Beleid

Inleiding
De behandeling van persoonlijke gegevens op deze site is onderworpen aan het Belgisch Recht (wet van 8 December 1992 ter bescherming van het privéleven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en gewijzigd door de wet van 11 December 1998 over de aanpassing van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en voor het vrije verkeer van die gegevens).
Het Privacy Beleid betreft de persoonlijke identificeerbare elementen (met de naam 'Data' hieronder) die kunnen verzameld worden tijdens het gebruik van deze site. Dit beleid geldt niet voor andere entiteiten buiten onze controle of eigendom, of voor personen die niet onze medewerkers en agenten die onder onze verantwoordelijkheid vallen.
Bedankt u voor de tijd te hebben genomen voor het lezen van onze gebruiksvoorwaarden.

Verzamelen van gegevens
Tijdens uw bezoek op onze website, kan persoonlijke informatie over u worden verzameld of verwerkt op de volgende wijze:

- het indienen van een formulier.
- het verzenden van een cookie.

1. Het indienen van formulieren
Voor specificaties, online bestellingen, gelieve met ons contact op te nemen via e-mail of een abonnement nemen op onze nieuwsbrief, en wij kunnen u vragen om specifieke informatie via formulieren te verstrekken. Deze persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor ons. Door te kiezen voor het invoeren en indienen van de vereiste informatie, wanneer deze wordt aangevraagd, gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruiken van deze informatie.
2. Cookies
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door de Internetserver en dat wordt opgeslagen op de vaste schijf van uw computer. Het houdt een spoor bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Het is mogelijk dat tijdens uw bezoek aan www.gulliver.be site, we op uw computer een "cookie" plaatsen dat, tenzij bezwaar van uwentwege, u op de hoogte brengt van de verzending van deze "cookie" en u hiertegen kunt verzetten door uw browser dienovereenkomstig te configureren.
Hierdoor kunnen wij uw navigatie optimaliseren op onze site tijdens uw volgende bezoeken (de automatische herkenning van de taal van de gebruikersinterface, benaderingen in verkorte vorm, enz.).
Het gebruik van cookies geeft ons een beter inzicht in de activiteiten van onze gebruikers. Deze informaties zijn belangrijk omdat ze ons in staat stellen diensten aan te bieden die inspelen op uw behoeften en uw verzoeken. Informaties over het gedrag van bezoekers van onze site zijn gecompileerd in geaggregeerde vorm en bevatten niet gemakkelijk identificeerbare informaties.

Doeleinden
De gegevens worden verzameld en verwerkt alleen voor de doeleinden vermeld hieronder:
** Verzenden en bijhouden van offertes, bestellingen  en facturen.
** Antwoorden op uw vragen.
** Overdracht van informatie over onze service nodig voor direct marketing acties, onder meer via elektronische post (uw akkoord hieromtrent wordt u gevraagd bij het verzenden van uw gegevens).
** Opmaken van statistieken.
** Contactpersoon (optionele gegevens).
Als u in de toekomst niet meer wenst gecontacteerd te worden (inclusief via E-mail), gelieve ons gewoon te informeren.

Verzamelde Informatie
De verzamelde informaties zijn de volgende:
** Uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd).
** Uw elektronische postadres als u het ons hebt medegedeeld, bijvoorbeeld door het sturen van berichten of vragen op deze site.
** Alle informatie over de pagina’s die u hebt bezocht op onze site.
** Alle informatie die u vrijwillig hebt verstrekt.
In geval van een offerte of bestelling, vereist een formulier uw naam, achternaam, telefoon of GSM en e-mail adres.
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u periodieke mailingen ontvangen van ons met informatie over onze diensten of over nakende evenementen.
Verwittig ons als u deze niet meer wenst te ontvangen.

Opmaak of verwijdering van uw gegevens
Krachtens de wet hebt u recht op toegang tot uw gegevens en recht op verbetering van deze informatie. Op verzoek hebt u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en om eventuele onjuistheden te verbeteren. Neem contact met ons per e-mail als u onze fundamentele gegevens over u wenst te verwijderen.
Raadpleeg onze gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Overdracht aan derden
Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan een derde partij zonder uw toestemming, met uitzondering van het hosting bedrijf op onze site. Bovendien wordt de host verzocht alle nodige maatregelen te nemen om met de grootste zorg uw gegevens te verwerken en op te slaan, zodat zij niet op een onrechtmatige wijze ter kennis van derde partijen kunnen worden gebracht.

Veiligheid
GULLIVER ORGANISATION NV verbindt zich ertoe om haar beste inspanningen te doen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan derden.


Wijzigingen in dit Privacy Beleid
Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wanneer belangrijke wijzigingen zich voordoen zullen deze u worden meegedeeld, hetzij door een goed opvallende advertentie op de site hetzij door een e-mailbericht naar u persoonlijk verzonden.


Geen garanties
Dit privacy beleid voldoet aan de normen die we nastreven en wensen te handhaven, maar die we niet kunnen garanderen. Factoren buiten onze controle kunnen sommige gegevens bekendmaken. Daarom verwerpen wij alle aansprakelijkheid voor onderhoud en publicatie van deze gegevens.


Contactpersonen
Alle vragen of betwistingen betreffende het inzamelen en/of het verwerken van uw persoonlijke gegevens moeten worden overgemaakt via elektronische post of via een contactformulier gericht aan GULLIVER ORGANISATION N.V.